Every Thursday – HipHop Night | Kasho Club

RAP IS WHAT WE DO, HIP-HOP IS HOW WE LIVE

#HIPHOP ngày nay không còn xa lạ gì với những người yêu âm nhạc, Hip Hop không chỉ là âm nhạc, mà nó đã vượt qua các định kiến mà trở thành một văn hoá của giới trẻ mà không một thể loại âm nhạc nào có thể làm được. Hip Hop là cả một lối sống, một nền văn hoá đa dạng, đầy sắc màu, nó không đơn thuần là âm nhạc mà chúng ta nghe, mà là cách chúng ta đi đứng, giao tiếp, ăn mặc và hành động. Hip Hop là hình dáng của tâm trí chúng ta, nó là cả một thế hệ.

#HipHopNight với từng #flow cuốn hút, giai điệu bắt tai sẽ đem đến cho các #SWAGGers vào mỗi thứ 5 hàng tuần một không gian cực #SWAG tại 𝐊𝐀𝐒𝐇𝐎 𝐂𝐋𝐔𝐁. Bữa tiệc 𝐇𝐢𝐩 𝐇𝐨𝐩 của 𝐊𝐀𝐒𝐇𝐎 𝐂𝐋𝐔𝐁 đã sẵn sàng, còn các bạn đã sẵn sàng chưa?

#KashoClub #CashUpYourGame

💮𝐈𝐧𝐟𝐨 & 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: 𝟎𝟗𝟕𝟕 𝟓𝟎𝟐 𝟓𝟎𝟐
📍𝐋𝐞𝐯𝐞𝐥 𝟏𝟏, 𝟗𝟗 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐓𝐡𝐢 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐚𝐢 . 𝐃𝟏

Menu, Table & Packages - Thực đơn

Video

Map - Bản đồ

Info - Thông tin