Search
Close this search box.

발견하다

이벤트

Bar - Lounge - Nightclub - Fine dining

CHILL Blog

TOP 10 great party and year-end party venues in the city. Ho Chi Minh

파티, 행사, 특히 송년회를 개최할 장소를 선택하면 기억에 남는 성공적인 파티 경험을 선사할 수 있습니다. 확실히 파티에 대한 아이디어를 생각하고 장소를 선택할 때 위치, 공간, 편안함 등 많은 것을 고려해야

Top 5 Quán Bar Sài Gòn nổi tiếng cho giới trẻ

Top 5 famous Saigon Bars for young people

사이공은 길거리 음식부터 고급 레스토랑, 특히 바와 같은 젊은이들을 위한 유흥 엔터테인먼트 단지에 이르기까지 다양한 엔터테인먼트 유형을 갖춘 엔터테인먼트 천국으로 오랫동안 알려져 왔습니다. , 클럽,

ROS – Yacht Club | River and Dining Lounge

ROS – 요트 클럽은 G.H.Mumm 브랜드와 결합하여 사이공 강이 내려다보이는 Bach Dang 항구에서 프라이빗 요트 엔터테인먼트 요트를 출시했습니다. ROS – 요트 클럽은 ROS – River

HOT ưu đãi đặc biệt!
Booking qua Chill Việt Nam - Miễn phí di chuyển lên đến 100k